2013 väntar vi följande föl

Fantasy - Bonzo Hingstföl född 18/6
Estelle - Damit  Hingstföl född 2/6
Boccia - Damit  Kastade dec 12                                                             Musette - Castor v Bunswaard Stoföl född 29/5

Gullsmyras Fazad (Fantasy-Bonzo)

Gullsmyras Elit (Estelle - Damit)

Gullsmyras Mygga (Musette - Castor v Bunswaard)